Změny na hypotéčním trhu v důsledku zákona 257/2016 Sb.

Právě nyní českým finančním světem rezonují významné změny, které přinesl Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.). Tento zákon, přijatý s cílem zvýšit transparentnost a ochranu spotřebitelů při uzavírání úvěrových smluv, má vliv především na hypotéční trh a nese s sebou řadu novinek.

Transparentnost a srozumitelnost informací

Hlavním cílem nové legislativy je zvýšit transparentnost pro klienty, což znamená, že banky a další poskytovatelé úvěrů musí zákazníkovi předložit srozumitelné a přehledné informace o nabízeném úvěru. Toto opatření by mělo zákazníkovi umožnit lepší orientaci v nabídce a snížit riziko nevhodně vybraného úvěru.

Změny v RPSN

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nyní musí zahrnovat všechny náklady spojené s úvěrem. To by mělo zákazníkovi poskytnout lepší přehled o skutečných nákladech úvěru.

Odložení podpisu smlouvy

Spotřebitel má nyní možnost si požádaný úvěrový produkt „rozmyslet“. To znamená, že mezi okamžikem, kdy získá veškeré informace o úvěru, a okamžikem podpisu smlouvy, musí uplynout alespoň sedm kalendářních dnů.

Omezení sankcí

Zákon nyní stanovuje maximální výši sankcí za předčasné splacení hypotéky. Toto opatření chrání zákazníka před vysokými pokutami za předčasné splacení úvěru.

Zvýšená ochrana spotřebitele

Novela zákona klade větší důraz na ochranu spotřebitele, zejména v případě nesplácení úvěru. Poskytovatel úvěru musí nyní dodržovat určitý postup před tím, než zahájí exekuční řízení.

Závěr

Zákon o spotřebitelském úvěru mění pravidla hry na hypotéčním trhu. Ačkoliv některé změny mohou být pro poskytovatele úvěrů výzvou, pro spotřebitele znamenají větší transparentnost a ochranu.
Doporučujeme, aby se spotřebitelé důkladně seznámili s novými opatřeními a při vyjednávání hypotéky byli informovaní o svých právech.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek